Mecmetal

Service request tool added

To improve our service and to provide broader opportunities to contact us, we have added a service request tool to our website.

Read more

Service request tool added

To improve our service and to provide broader opportunities to co...

Read more

Announcing the 3D Digital Twin model and the real control system

Mecmetal Oy is the worlds leading manufacturer of fully electrome...

Read more

Mecmetal Oy change of duties announcement

Mecmetal Oy has reorganized its duties as planned earlier. Jani T...

Read more

Mecmetal Oy participates in supporting girls hockey

We set out to support the Joensuu Junior Jokipojat girls’ hocke...

Read more

New Evolution-20 Concrete Production Lines now available

As a result of long product development, new and smart Evolution-...

Read more

Safe operation during Covid-19 situation

Mecmetal is engineering workshop located in Joensuu that designs,...

Read more

Change of ownership announcement

Ari Hiltunen, Jani Toropainen and Miika Lauronen have acquired th...

Read more

See what's up in

LinkedIn

Announcement: Change of Ownership at Mecmetal Oy Dear Mecmetal...

Announcement: Change of Ownership at Mecmetal Oy Dear Mecmetal Oy Customers and Valued Partners, We are pleased to announce a significant development within our company that marks an exciting chapter in our journey. As of October 27, 2023, there has been a change in ownership at Mecmetal Oy. We are delighted to inform you that Miika Lauronen and Jani Toropainen have acquired all Mecmetal Oy stocks. This strategic decision is aimed at further strengthening the company’s growth and advancing our strategic plan. We would like to take this opportunity to express our heartfelt appreciation to Ari Hiltunen for his valuable contributions to Mecmetal Oy as one of the owners. We are thrilled to announce that Ari will remain an integral part of our team in his new role as Maintenance and Installation Manager. Ari's extensive expertise and dedication will continue to be a driving force behind our company's success. The change in ownership will not affect our ongoing projects, partnerships, or commitments. Mecmetal Oy remains fully committed to delivering the same high-quality products and services that you have come to expect from us. We will continue to work diligently to meet and exceed your expectations. If you have any questions or require further information about this transition, please do not hesitate to reach out to us. We are excited about the future of Mecmetal Oy and look forward to your continued support and partnership. Sincerely, Jani ToropainenCEO, Mecmetal Oy Tiedote omistajanvaihdoksesta Arvoisat Mecmetal Oy:n asiakkaat ja yhteistyökumppanitMiika Lauronen ja Jani Toropainen ovat hankkineet kaikki Mecmetal Oy:n osakkeet 27.10.2023 päivätyllä kaupalla. Tämä strateginen päätös on suunniteltu vahvistamaan yrityksemme kasvua ja edistämään strategista suuntaamme ja tavoitteita.Haluamme kiittää Ari Hiltusta hänen arvokkaasta panoksestaan yhtenä omistajista. Ari jatkaa tiimissämme uudessa roolissaan huolto- ja asennuspäällikkönä ja Arin laaja-alainen osaaminen tulee olemaan jatkossakin asiakkaidemme saatavilla.Omistajanvaihdos ei vaikuta käynnissä oleviin projekteihimme, yhteistyökuvioihimme tai sitoumuksiimme. Mecmetal Oy sitoutuu jatkossakin tarjoamaan samoja korkealaatuisia tuotteita ja palveluita, joita asiakkaamme ovat tottuneet meiltä saamaan. Työskentelemme edelleen ahkerasti täyttääksemme ja ylittääksemme odotuksenne.Mikäli teillä herää kysymyksiä tai kaipaatte lisätietoja tästä muutoksesta, ottakaa yhteyttä Jani Toropaiseen. Olemme innokkaita tulevaisuuden suhteen ja yhteistöiden kehittämiseen.🌐 Ystävällisin terveisin,Jani ToropainenToimitusjohtaja, Mecmetal Oy

It has been good few days! Great people, great conversations a...

It has been good few days! Great people, great conversations and great hospitality. We've compiled valuable insights on how we can play a role on rebuilding and providing greener solutions. We want to give special thanks to Business Finland & ReBuild Ukraine for the organize facilities of this event. #strongertogether #concreteevolution #rebuildukraine

Mecmetal will be participating in the ReBuild Ukraine Expo in ...

Mecmetal will be participating in the ReBuild Ukraine Expo in Warsaw, Poland, from November 14th to 15th. You can find us at the Finnish Industry Booth 3-C-4 and 3-C-2, as well as the National Booth 1-A-28. We look forward to meeting as many of you as possible during these two days.The expo is expected to generate significant interest and may involve various activities. Therefore, we recommend contacting Jani Toropainen in advance if you wish to schedule a meeting.Jani ToropainenChief Executive Officerjani.toropainen@mecmetal.fi+358452609209See you at the expo!#concreteevolution #poland #ukraine #finland

Mecmetal congratulates Finnish double world champions Kalle Ro...

Mecmetal congratulates Finnish double world champions Kalle Rovanperä and Co-driver Jonne Halttunen!  🇫🇮🇫🇮 Congratulations also on the team world champions TOYOTA GAZOO Racing Europe 🇫🇮🇯🇵

Betonituotetehtaan johtaja...Teimme päivitetyn esitteen Mec I...

Betonituotetehtaan johtaja...Teimme päivitetyn esitteen Mec Inspections palvelusta, joka on kerännyt suurta mielenkiintoa ja kysyntää betonituotetehtaiden keskuudessa. Katso alta, mikä Mec Inspections -palvelu on ja kuinka teidän tuotantonne voisi hyötyä siitä📈#mecinspections #concrete #concreteevolution

Concrete Product Plant Manager We made updated brochure about ...

Concrete Product Plant Manager We made updated brochure about our Mec Inspections service which has received high attention and demand among concrete product production factories. Check out below what Mec Inspections service is and how it could benefit the production📈#mecinspections #concrete #concreteevolution

Tämä oli todellinen herätys” Meillä ihmisillä on taipum...

Tämä oli todellinen herätys” Meillä ihmisillä on taipumus oppia uusia tapoja nopeasti, etenkin jos se tarkoittaa parempia tuloksia samalla työmäärällä. Useimmiten tämä on johtanut mullistaviin innovaatioihin ja jatkuvaan kehitykseen yrittäessämme tehdä asioita tehokkaammin, mutta joskus se johtaa tärkeiden asioiden pudottamiseen pois prioriteettilistalta.Toimialallamme, betonituotteiden valmistusteollisuudessa, työ voi olla usein toistuvaa ja siksi tietyt tottumukset opitaan nopeasti. Toistuva työ yhdistettynä jos se ei ole rikki, älä korjaa -mentaliteettiin voi ajan kuluessa johtaa asioiden oikomiseen ja jopa sokeuttaa omalta toiminnaltaan. Tehtaissa olemme nähneet tämän monta kertaa, kun ihmisten turvallisuus ja tuotanto vaarantuvat tahattomasti.❌ Tässä tapauksessa, sähkö- ja automaatiotarkastuksen aikana. Asiakas on harjoittanut menestyvää betonituotteiden valmistusta jo vuosikymmenten ajan, mikä myös tarkoittaa vuosien aikana kehittyneitä rutiineja ja työtapoja. Sähkö- ja automaatio osien turvallisuudessa on kaksi ensisijaisen tärkeää sääntöä. Niihin ei saa koskaan koskea, ellei ole vaadittu, eikä niitä saa käyttää varastotilana, vaikka ne tarjoaisivatkin erinomaisen säilytystilan. Näillä säännöillä on syynsä, sillä johtojen läpi kulkee 230 volttinen jännite. Kun johdot altistuvat kulumiselle varastoimalla työkaluja ja tarvikkeita niiden päälle, on vain ajan kysymys, milloin joku saa sähköiskun. Sähkökaappien käyttäminen säilytystilana ei pelkästään vaaranna ihmisten terveyttä, vaan se altistaa tuotantolinjan tietokoneet pölylle ja lialle, jotka tukkivat ilma-aukot ja voivat aiheuttaa ylikuumenemista ja järjestelmävikoja.Muutosta tapoihin on mahdotonta tehdä, jos siitä ei itse näe. MEC inspection palvelu mahdollistaa ammattitaitoisen ulkopuolisen tarkastajan tekemän tuotantolinjan jokaisen sähkö- ja automaatio osan nykytilan tarkastuksen ja myös sen, ovatko ne turvallisuusmääräysten mukaisia. Raportti sisältää lisäksi suosituksia mahdollisista päivityksistä ja varaosaluettelon sekä niiden saatavuuden huoltoa varten.Lisätietoa ja yhteyshenkilön MEC Inspections palveluihin löydät nettisivuiltamme (linkki kommenteissa) #mecinspections #concrete #concreteevolution

This was really a wake up call” As humans, we tend to lear...

This was really a wake up call”   As humans, we tend to learn new habits quickly if it means better results with the same work. Most of the time this leads to great innovations and constant evolving as we try to make things more efficient but sometimes it leads to important things to drop down at the priority list.  In our line of work, in the concrete product production industry, day-to-day life can be a bit repetitive and therefore habits are learnt fast. Repetitive work mixed with if it`s not broken, don’t fix it” -mentality, has led to many shortcuts and caused even blindness to our own actions. In factories, we have seen this many times when people’s safety and production is put at risk unintentionally. ⚠  In this case, during our electric- and automation inspection. The customer has run a successful concrete product manufacturing business for many decades. With so many years, comes the routines and habits, and if there´s two things to say about safety of electric and automation parts, is that you should never touch them unless required or use them as a storage facility even if it offers great un-used space. Those rules are for a reason. Through wires run 230 voltages and when these wires are exposed to wear and tear over time by storing tools and accessories on top of them, it is only matter of time when someone gets an electric shock. By using cabinets as storage, it is not only risking people’s health, but it is causing production line computers to be exposed to dust and dirt which block airways and can cause overheating and system failures.  It is impossible to make the change if there is no vision for it, therefore we offer an external view for every concrete product manufacturer. An inspection of the current state of every electric and automation part of the production line and check if those are up to safety code. The report also includes recommendations for possible upgrades and a spare part list with availability for the maintenance.  For direct contact person and more information, visit our website (link in the comments) #mecinspections #concrete #concreteevolution

Tässä postauksessa perehdymme syvemmin yhteen suosituimmista...

Tässä postauksessa perehdymme syvemmin yhteen suosituimmista MEC Inspections palveluista nimeltä Mechanical inspection ja kerromme, kuinka se säästi asiakkaan tuotantolinjan tarpeettomilta seisokeilta keskellä tuotantokautta🔧 Tässä tapauksessa. Tuotantolinjan mekaaninen tarkastus suoritettiin syksyllä 2022 betonituotetehtaalla. Tarkoituksena oli selvittää tuotantolinjan mekaanisten, kulutusosien ja rakenneosien nykyinen kunto. Mechanical inspection tarkastuksessa on yli 100 tarkastuspistettä, jotka määräytyvät tuotantolinjasta saatujen ennakkotietojen perusteella. Lista takaa systemaattisen ja täsmällisen tarkastuksen, joka tavallisesti unohtuu päivittäisessä tuotannossa kiireen ja muun ohella niin kuin asiakkaamme tapauksessa.Havainnot. Tuotantolinjan yleisilme oli siisti, linjaston liikkeet suoriutuivat ajallaan eikä ylimääräisiä ääniä kuulunut, homma siis toimi kuten pitääkin. Mutta, kun tarkastaja astui lähemmäs ja kävi pidemmälle tarkastuspiste listaa, hän havaitsi useita puutteita, kuten halkeamia rungossa, rikkoutuneita tiivisteitä, öljyvuotoja ja lähes poikkiolevan kuljetinhihnan. Suurin osa löydetyistä puutteista ei ollut suuririskisiä, mutta ne, jotka olivat, korjautettiin välittömästi. Tarkastuksen jälkeen asiakas jatkoi suositeltuja huoltotoimenpiteitä tuotantoseisokkien välttämiseksi ja tuotantolinjan käyttöiän pidentämiseksi.MEC Inspection on asiakkaidemme kanssa kehitetty ja testattu konsepti ja saatu palaute on ollut erinomaista.Jos kaipaat tuotantolinjan nykytilasta laadukkaan raportin ja järjestelmällisempää huoltolistaa ajoittaaksesi oikeat huollot ja varaosat, on tähän MEC Inspections ehdoton ykkönen🥇 Lisätietoa ja yhteyshenkilön MEC Inspections palveluihin löydät nettisivuiltamme (linkki kommenteissa)#mecinspections #concrete #concreteevolution

In this post we will take a deeper look at one of the most pop...

In this post we will take a deeper look at one of the most popular MEC Inspections services, called Mechanical inspection, and tell how it saved the customer production line from unnecessary shutdowns in the middle of the season⛔  In this case. The mechanical inspection of the production line was carried out in autumn 2022 at concrete product factory. The purpose was to determine the current condition of the production line mechanical-, spare- and structural parts. The inspection includes over 100 checkpoints that are determined by given foreknowledge of the production line. The list guarantees systematic and specific inspection, which is usually forgotten in day-to-day production as this was our customer’s case.  Outcome. The overall look of the production line was clean, movements were executed on time and no extra noises, as it should be. However, as inspector dove deeper, he found multiple flaws like cracks on frame, broken seals, oil leaks and ready to snap conveyor belt. Most of the found flaws weren`t high risk but those that were, got fixed. The customer continued recommended maintenance to avoid unwanted production stoppages and increase production line longevity. Our partnership continues for years to come. The inspection gave crucial information and a heads up for purchase of critical parts as those aren`t just something to grab at a local supermarket.”  MEC Inspection is developed and tested concept with our customers, and the feedback has been great🥇 If you wonder what is really the current state of the production line or you need more systematic maintenance list with spare parts, please don’t hesitate to ask how MEC Inspections could benefit you. For direct contact person and more information, click to website (link in the comments)  #mecinspections #concrete #concreteevolution

Finnish companies are developing solutions to make concrete bu...

Finnish companies are developing solutions to make concrete business more efficient and reduce the carbon footprint. Our cooperation partner Carbonaide has been running industrial scale pilot of carbon curing on Rakennusbetoni ja Elementti Oy factory in Hollola.Production line that manufactures also these blocks, has been delivered by Mecmetal Oy.We did also our part in the carbon curing pilot, and a lot more is coming! 👍(Article in Finnish)https://lnkd.in/dPxygnnx#concreteevolution

Syksyn värit vaihtuvat puiden lehtiin ja talvi lähestyy🍁...

Syksyn värit vaihtuvat puiden lehtiin ja talvi lähestyy🍁❄️ Oletko jo varautunut tulevaan huoltojaksoon? Tiedätkö missä kunnossa tuotantolinjojen osat ovat? Entä mikä on varaosien saatavuus?Seuraavassa julkaisusarjassa tulemme kertomaan MEC Inspection -palvelusta. Olemme kehittäneet palvelun vuosikymmenten kokemuksella betonituote tuotantolinjastojen valmistamisesta ja huolloista. Toimitusjohtajamme Jani Toropainen kuvailee MEC Inspection palvelua seuraavin sanoin: ”Me Mecmetal Oy:llä tarjoamme kaikille betonituotteiden valmistajille MEC Inspection tilannekuvaraporttia tuotantolinjastanne sekä tuotannostanne, joka auttaa suunnittelemaan tarvittavat huoltotoimenpiteet ja kertoo varaosien sekä komponenttien saatavuuden kyseisiin huoltoihin. MEC Inspectionin avulla asiakkaidemme linjastot pysyvät paremmassa kunnossa ja tuotanto tehokkaana ympäri vuoden.” Lue lisää Mec Inspectionin sisällöstä ja asiakaskokemuksista nettisivuiltamme (linkki kommenteissa) In English Winter is coming!☃️ Have you prepared for the upcoming maintenance period? Do you have a comprehensive understanding of the current condition of your production line structures, components and production efficiency? Additionally, have you assessed the current availability of necessary spare parts? In our forthcoming series of posts, we will delve deeper into MEC Inspection, a solution developed leveraging decades of rock-solid experience in the manufacturing and maintenance of production lines in the concrete product industry. Our CEO Jani Toropainen describes MEC Inspection in the following words:  We at Mecmetal Oy offer MEC Inspection report for every production line owner in the concrete product industry, which helps and clarifies to plan upcoming maintenance and availability of spare parts in needed process. With MEC Inspection, our customers production lines operate more efficiently all year around and increase the longevity of the production line.” For more details about MEC Inspection and the customer experience, please visit our website (link in the comments)#concrete #mecinspections #concreteevolution

Jere Lyytinen aloitti työt 4.9.2023 Mecmetal Oy Myynti- ja ma...

Jere Lyytinen aloitti työt 4.9.2023 Mecmetal Oy Myynti- ja markkinointisuunnittelijana. Olemme innoissamme saadessamme nuoren osaajan mukaan! Toivotamme Jeren tervetulleeksi tiimiin!Jere Lyytinen started working at Mecmetal Oy on 4 September 2023 as a Sales and Marketing Planner. We are excited to have a young talent join us! We welcome Jere to join the team!jere.lyytinen@mecmetal.fi+358 400 315 131Jere Lyytinen

Concrete industrial-scale carbon dioxide curing solutions are ...

Concrete industrial-scale carbon dioxide curing solutions are now in use!https://lnkd.in/dmirgXeH

Hei, haemme tiimiimme lisää osaavia tekijöitä – sopisitk...

Hei, haemme tiimiimme lisää osaavia tekijöitä – sopisitko sinä joukkoon? Yrityksemme on mukana Vientivirittämö -kasvuohjelmassa, jonka kautta etsitään meille ja muille alueen kasvuyrityksille markkinoinnin, myynnin ja viennin osaajia. Matkalle valitaan tulevaisuuden tekijöitä, jotka ovat valmiita kasvamaan uuteen tehtäväänsä yhdessä yrityksen kanssa. Jos työpaikka meidän tiimissä kiinnostaa, hae mukaan 15.8. mennessä! Lisätietoja ja hakuohjeet löydät osoitteesta https://lnkd.in/dxzFgz6N

Today we are supporting our local Finnish baseball team JoMa i...

Today we are supporting our local Finnish baseball team JoMa in Joensuu, Finland. We are also supporting one of the players Konsta Piironen personally. Konsta came to chat with us before the game, and we wished good game for the guys! #concreteevolution #mecmetal #joma Mecmetal Oy

Happy midsummer celebration! Midsummer is one of Finland's bi...

Happy midsummer celebration!  Midsummer is one of Finland's biggest celebrations and it's time to enjoy the time when the sun doesn't set at all in some parts of Finland.On Midsummer, there is also an old habit of burning a Midsummer bonfire.

Hei, haemme tiimiimme lisää osaavia tekijöitä – sopisitk...

Hei, haemme tiimiimme lisää osaavia tekijöitä – sopisitko sinä joukkoon? Yrityksemme on mukana Vientivirittämö -kasvuohjelmassa, jonka kautta etsitään meille ja muille alueen kasvuyrityksille markkinoinnin, myynnin ja viennin osaajia. Osaajien matkalle valitaan tulevaisuuden tekijöitä, jotka ovat valmiita kasvamaan uuteen tehtäväänsä yhdessä yrityksen kanssa. Jos työpaikka meidän tiimissä kiinnostaa, hae mukaan 11.6. mennessä! Lisätietoja ja hakuohjeet löydät osoitteestahttps://lnkd.in/dZsd4xen

Todella mielenkiintoisia uutisia energiankulutusmittauksista, ...

Todella mielenkiintoisia uutisia energiankulutusmittauksista, jotka suoritettiin kumppanimme Sew-Eurodriven kanssa! Very interesting news about the energy consumption measurements carried out with our partner Sew-Eurodrive!#concreteevolution #energyefficiency

Mecmetal's specialists were this week in Phoenix, USA, giving ...

Mecmetal's specialists were this week in Phoenix, USA, giving the customer additional training and thinking together with the customer about solutions for running products from alternative materials.Lifecycle services, as well as comprehensive support, as well as additional training are important and we want to truly support our customers.

An industrial-scale, extremely efficient carbon dioxide treatm...

An industrial-scale, extremely efficient carbon dioxide treatment system connected to the fully automatic concrete product production line, which can even produce carbon-negative concrete products! Mecmetal designed, manufactured and integrated the chamber systems into the production line which is also originally manufactured by Mecmetal. The close cooperation also continues in many other projects with Carbonaide. #concreteevolution #concreteactions Carbonaide Mecmetal Oy

An industrial-scale, extremely efficient carbon dioxide treatm...

An industrial-scale, extremely efficient carbon dioxide treatment system connected to the fully automatic concrete product production line, which can even produce carbon-negative concrete products! Mecmetal designed, manufactured and integrated the chamber systems into the production line which is also originally manufactured by Mecmetal. The close cooperation also continues in many other projects with Carbonaide. #concreteevolution #concreteactions Carbonaide Mecmetal Oy

https://lnkd.in/gtjzUXFp

https://lnkd.in/gtjzUXFp

A customer story about the MEC Inspections service that was pr...

A customer story about the MEC Inspections service that was provided to the Rudus Oulu concrete product factory.https://lnkd.in/g7g5_bde#rudus #crh #mecmetaloy #concreteevolution #mecinspections

YLE:n uutisissa juttua, kuinka prosessin avulla betonituoteval...

YLE:n uutisissa juttua, kuinka prosessin avulla betonituotevalmistuksessa voidaan hyödyntää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä sitomalla ne pysyvästi betoniin. Kun tähän yhdistetään teollisuuden sivuvirrat, on betonituotteista mahdollista tehdä jopa hiilinegatiivista.Lopputuotteiden hiilijalanjälkeä pienentävät myös Mecmetalin valmistamat modernit, vähäpäästöiset tuotantolaitokset, jotka kuluttavat sähkömekaanisten laitteiden ansiosta huomattavasti vähemmän energiaa kuin vanhanaikaiset hydrauliikkaratkaisut. Tervetuloa mukaan betonivallankumoukseen!https://lnkd.in/dfxT7PpKKohdasta 2:25 ->#concreteevolution

Great trip in US is over for now what comes to work / business...

Great trip in US is over for now what comes to work / business. Few days still just to get more exitement and of course conquer Big Apple.Wonderful people, succesful commissioning of one production line and many delightfull meetings. More promising business behind the corner - revenue tripled...in no time. Thank you for treatening us so well clients, partners and other wonderful persons. New areas and cities got to know for us little countryboys from Finland.#mecmetal #concreteevolution

We are supporting our local sport clubs. Today we are watching...

We are supporting our local sport clubs. Today we are watching our national game pesäpallo (quite similar as baseball). #joensuunmaila #mecmetal #localsupport

MEC Inspections at our customer's production facilities. Our c...

MEC Inspections at our customer's production facilities. Our customer-oriented service for production capacity inspection offers valuable information about spare part availability, long- and short-term maintenance needs as well as efficiency auditions, by request.MEC Inspections available for all manufacturers' production lines and equipment, worldwide.https://lnkd.in/di2txRvC#mecinspections #concreteevolution

We spent a nice time with our partners yesterday. It is nice t...

We spent a nice time with our partners yesterday. It is nice to meet and chat outside from work and get to know each other. #iihfworlds

Are you looking for a fast and flexible solution to increase y...

Are you looking for a fast and flexible solution to increase your production capacity? We offer a used Stacker Semi-automatic production line, delivered immediately from our factory! The production line has been inspected and serviced throughout. Installation and commissioning on a fast schedule.https://lnkd.in/dPvdYTH8

For example, carbon dioxide taken from the chimney of a nearby...

For example, carbon dioxide taken from the chimney of a nearby plant can now be permanently bound to concrete products during the manufacturing process of the products.  The method can be used to make concrete products even carbon-negative!  The method also speeds up the setting time of the products and allows the use of many different materials as a substitute for cement. We will be happy to tell you more about it!  Could we find a turnkey solution for your production as well?  www.mecmetal.fi

Finnish technology and service providers are innovative pionee...

Finnish technology and service providers are innovative pioneers in the field of more energy-efficient and environmentally friendly production solutions. The solutions help customers streamline lead times and optimize material costs in a more cost-effective direction. Basically, all solutions are based on further improving the efficiency of the customer's production.There is a great demand for the solutions internationally and companies have a need and a desire to modernize their production in a more sustainable direction.The news describes a carbon sequestration solution for concrete products. News in Finnish.

Rapid growth steps has now been opened for the perfect product...

Rapid growth steps has now been opened for the perfect products made of alternative materials - The Perfect Block.We are glad to announce the cooperation with Eco Building Systems Corp. in Arizona, USA.In the photo Eco Building Systems CEO Jerry Kachlic, Mecmetal CEO Jani Toropainen and Mecmetal Director of sales and marketing Marco Hautakoski.

Couple of bolted concrete product molds leaving for the custom...

Couple of bolted concrete product molds leaving for the customer.  Replaceable wear parts can be replaced several times.  We also help customers to develop new products, as well as to develop e.g. molds for sustainable and efficient production.

MEC 1490 Evolution-20 concrete Product machine ready to be shi...

MEC 1490 Evolution-20 concrete Product machine ready to be shipped to customer, another already waiting it's turn in background. Contact us to start discussion how we can make also your production more efficient!

New MEC 1490 Evolution-20 concrete Product machine ready to be...

New MEC 1490 Evolution-20 concrete Product machine ready to be shipped to customer next week.

Service request page addedTo improve our service and to provid...

Service request page addedTo improve our service and to provide broader opportunities to contact us, we have added a service request page to our website. Through the service request page you can submit us service requests and let us know of any development needs that may arise. You can find the page in the main menu of our website or by clicking:https://lnkd.in/eBQ5Cw-Z

Mecmetal Oy is the worlds leading manufacturer of fully electr...

Mecmetal Oy is the worlds leading manufacturer of fully electromechanical production lines for concrete products.Now Mecmetal has developed new production line series called  Evolution-20.New design is based on the already reliable well field proven mechanical design.In Evolution-20, we have used the latest available automation, software and electric servo drive technology.To speed up the product development, we also utilized the Digital Twin technology. Digital twin has significantly speeded up the development process and can also be used for customer training and sales demonstrations.Control system technology is based on B&R Automation system. The software for controlling the machine and the web based human machine interface software was developed by Eero Tiainen Consulting Oy.Realtime values of the control system are transferred via OPC UA to the Digital Twin system developed by Process Genius Oy.By using the combination of 3D Digital Twin model and the real control system, machine can be operated in virtual environment just like a real machine.From the start we have developed our production lines to answer our clients' ever changing and developing needs. All of our products have been designed with care and manufactured from high-quality materials, considering the demanding industrial conditions.#smartfactory #automation #productionlines #digitaltwin

Avoimia työpaikkoja tarjolla!Haemme nyt kasvavaan joukkoomme:...

Avoimia työpaikkoja tarjolla!Haemme nyt kasvavaan joukkoomme:- Mekaniikka-asentajaa- Manuaalisorvaajaa- Hitsaajaahttps://lnkd.in/gPH92BWZ

https://lnkd.in/eqHwnME7

https://lnkd.in/eqHwnME7

Great news! We are really pleased and proud to announce: We wi...

Great news! We are really pleased and proud to announce: We will be delivering a fully automatic MEC Evolution-20 Finger Car handling line to a large multinational customer in early 2022. We will tell you more about this project and its stages during the manufacturing steps.More about our various production lines:https://lnkd.in/e8aFrbKIsoja uutisia! Olemme todella tyytyväisiä ja ylpeitä voidessamme ilmoittaa: Toimitamme täydellisen automaattisen MEC Evolution-20 Sormivaunukäsittely tuotantolinjan isolle monikansalliselle asiakkaalle alkuvuodesta 2022. Tästä projektista ja sen vaiheista kerromme valmistusvaiheiden varrella lisää.

https://lnkd.in/e8fXZsJHaastattelut ovat parhaillaan täysill...

https://lnkd.in/e8fXZsJHaastattelut ovat parhaillaan täysillä käynnissä. Vielä ehdit hakea mukaan sähkömekaaniikan edelläkävijöiden joukkoon!

HAKUAIKAA JATKETTU!Toimintamme kasvaessa haemme joukkoomme:MEK...

HAKUAIKAA JATKETTU!Toimintamme kasvaessa haemme joukkoomme:MEKANIIKKA-ASENTAJIA teollisuuslaitteiden ja -koneiden asennus- ja huoltotehtäviin. MIG/MAG-HITSAAJIA koneenrunkojen ja teräsrakenteiden hitsaustehtäviin.CNC-KONEISTAJAA työskentelemään CNC-jyrsimellä.MANUAALISORVAAJAAMikäli kiinnostuit, tutustu tehtäviin tarkemmin ja jätä hakemuksesi mahdollisimman pian, mutta viimeistään 30.5. mennessä kotisivujemme kautta: https://lnkd.in/eN3mmuP

https://lnkd.in/eRZ8Wyc

https://lnkd.in/eRZ8Wyc

New Evolution-20 Concrete Production Lines now availableAs a r...

New Evolution-20 Concrete Production Lines now availableAs a result of long product development, new and smart Evolution-20 control system equipped Concrete Production Lines are now available. New control system offers, among other things, production efficiency and proactive maintenance improving features. The system collects data from the machine’s every part and sensor in real time and forms information that is easy to understand for the user. With this data the system can assist and guide the user and give information for proactive maintenance.Read more on our website: https://lnkd.in/gP6wczs#smartfactory #adaptivemanufacturing

See what's up in

Youtube