Mecmetal

Koldioxidneutral betongproduktion

Koldioxidneutrala betongprodukter kommer snart att vara industristandard. Betongindustrin genererar upp till 8 procent av världens koldioxidutsläpp, och den behöver förändras. Mecmetal erbjuder tillverkningsindustrin möjligheten att uppfylla även samhällets mest ambitiösa miljömål.

Så här görs det – från korsten till korsten

Tekniken i våra produktionsanläggningar är baserad på användningen av alternativa råvaror och karbonisering. I vår process fångas industriella koldioxidutsläpp direkt från fabrikens skorsten och används för härdning och torkning av betongprodukter.

Dessutom utnyttjar vi tillverkningsindustrins sidoströmmar på ett helt nytt sätt: från industriavfall, såsom masugnsslagg från stålindustrin, skapas tillsammans med koldioxid ett substitut för högemissionscement.

Processen öppnar upp en helt ny råvarumarknad för betongindustrin och ökar samtidigt dess produktion – utan att höja priset.

Från korsten till korsten

 1. Återvinning och utnyttjande av utsläpp och sidoströmmar, d.v.s. Carbon Capture processing, där utsläppen fångas upp från skorstenen och koldioxid bearbetas till en vätska för att underlätta lagring och transport.
 2. Tillverkning av betongprodukter.
 3. Carbonaide efterbehandling av betongprodukter, där koldioxid binds till dem i ett lufttätt utrymme.
 4. Certifiering av slutprodukter.

 

 • Leveranser av elektromekanisk maskiner till produktionsanläggningar
 • Driftsättning av utrustning, underhåll och reservdelar
 • Kontakta partners
 • Koldioxid process
 • Processövervakning
 • Mätning av miljövänlighet
 • Processintegration

 

Hör av dig så pratar vi mer!

Kontakta oss och fråga

Mer information

Jani Toropainen

Chief Executive Officer

+358 45 260 9209